Gangnam style Katrina Kaif, Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan on KBC photos 01

Gangnam style Katrina Kaif, Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan on KBC photos 01